• ul. Szeroka 39
    71-211 Szczecin Jak dojechać
  • Pon-Pt: 8:00 - 18:00
    Sobota: 9:00 - 15:00

Pomiar równości (niwelacja)

  • Nasi specjaliści posiadają kwalifikacje
Usługi - Domax

Równość podłoża, na którym będzie zamontowana podłoga stanowi bardzo istotny czynnik, mający wpływ na trwałość i komfortowe użytkowanie podłogi. Dlatego tak ważne jest, aby przed przystąpieniem do prac montażowych wykonać profesjonalny pomiar równości. Równość oceniamy sprawdzając rzędne wysokościowe. Podłoże powinno być równe, jednak dopuszcza się od 2 do 3 milimetrów odchyłu na powierzchni 2 m. Odchył nie powinien przekraczać 5 mm na całej długości lub szerokości pomieszczenia. Nasi specjaliści dokonują pomiaru równości stosując najnowocześniejsze metody, m.in. pomiar Nivomatem. W przypadku znacznej nierówności podłoża, przekraczającej powyższe normy, zostaje ono sfrezowane przed rozpoczęciem montażu.


www.domax.szczecin.pl